50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Hosť naladený na Devín

Hosť naladený na Devín: každý pracovný deň privítame v Ars rádiu hostí, ktorí sa venujú najrôznejším oblastiam umenia; majú sny a vôľu ich realizovať.

Vysiela sa: pondelok až piatok 14:21 -14:47

Archiváciu denného prúdového vysielania neposkytujeme.

V termíne od 16.7. do 17.8. 2018 sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Autor troch básnických zbierok – Motýľov (1999), Kocúrov (2009) a Ahoj krv (2019) Vlado Janček, ďalšiu knihu pripravuje vraj v roku 2029. O tej zatiaľ poslednej, Ahoj krv, sa v štúdiu Rádia DEVÍN zhovára s moderátorkou Andreou Makýšovou Volárovou.