Hosť naladený na Devín

Autor troch básnických zbierok – Motýľov (1999), Kocúrov (2009) a Ahoj krv (2019) Vlado Janček, ďalšiu knihu pripravuje vraj v roku 2029. O tej zatiaľ poslednej, Ahoj krv, sa v štúdiu Rádia DEVÍN zhovára s moderátorkou Andreou Makýšovou Volárovou.