Hosť naladený na Devín

Pokračovanie rozhovoru s riaditeľom medzinárodného festivalu Mesiac fotografie, Václavom Macekom s moderátorkou Marianou Jaremkovou o 29. ročníku festivalu, ktorý bude patriť, okrem iného, ďalšej významnej novembrovej udalosti –30. výročiu Nežnej revolúcie. Vraj nemáme čakať prehliadku historickej fotografie, ale celkovo 31 individuálnych a kolektívnych výstav i atraktívne sprievodné aktivity.