Hosť naladený na Devín

Matej Drlička v rozhovore s Tomášom Bartoňkom o tohtoročnej podobe festivalu klasickej hudby Viva Musica!