Hosť naladený na Devín

Hosť naladený na Devín:
Každý pracovný deň privítame v prúdovom vysielaní Ladenia hostí, ktorí sa venujú najrôznejším oblastiam umenia; majú sny a vôľu ich realizovať.

Vysiela sa: pondelok až piatok 8:35 a 14:10

Archiváciu denného prúdového vysielania neposkytujeme.
Popis epizódy
12. ročník celoslovenského podujatia európskeho významu Noc divadiel 2021 sa uskutoční v sobotu 20. novembra 2021. Eva Kopecká prevedie programom viacerých zapojených divadiel naprieč Slovenskom.