Hosť naladený na Devín

Imrich Nagy o prvom slovenskom preklade Zvolenskej stolice Mateja Bela