Nová hudba Rádia Devín

Hudobno-slovné relácie venované súčasnej hudbe z pohľadu rôznych autorov. Nové tvary – autor: Ondrej Veselý Musica et labor – autor: Juraj Vajó

Vysiela sa: nedeľa 22:30 - 23:30
Popis epizódy
Musica et labor: Martina Kachlová, rozhovor so skladateľkou o tvorbe, o didaktike výučby kompozície a ukážky z jej diela.