Nová hudba Rádia Devín

Hudobno-slovné relácie venované súčasnej hudbe z pohľadu rôznych autorov. Nové tvary – autor: Ondrej Veselý Musica et labor – autor: Juraj Vajó

Vysiela sa: nedeľa 22:30 - 23:30
Popis epizódy
Nové tvary. Hans Zender. Program: Hans Zender Kalligraphie IV, pre orchester Issei no kyou (All at Once Today), pre soprán a orchester Excerpts from the 'Logos Fragmente' cycle, pre zbor a orchester Pripravil redaktor Peter Dan Ferenčík