Ars litera

Relácia o literatúre z rôznych pohľadov. Rozhovory o tých a s tými, ktorí literatúru a knižnú kultúru tvoria, prekladajú a reflektujú. Analýzy aj prezentácia literárnej tvorby. Ukážky z domácej a svetovej literatúry z produkcie slovenského rozhlasu. Autori: Rastislav Šimášek, Tereza Simanová, Tereza Križková, Daniela Kapitáňová, Gabriela Magová, Diana Mašlejová, Michal Benedik, Michal Tallo, Eva Reiselová, Pavol Náther, Jana Hevešiová, Hana Kolbašská-Rodová, Ivana Jachymová, Zuzana Galková.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 17:00 – 18:00 (reprízy nasledujúci deň 01:00-02:00)
Popis epizódy
Očarení rozprávkou, Prinesieme ukážky 17 očarení rozprávkou - literárnych, dramatických, poetických i hudobných./ Inšpirácie rozprávkou rôznych umelcov - od ruských bylín, cez Pavla Dobšinského, Milana Rúfusa, Hansa Christiana Andersena, bratov Grimmovcov až po Daniela Heviera; v hudobnom očarení sa stretneme s tvorbou Igora Stravinského, Nikolaja Rimského-Korsakova, Antonína Dvořáka, Debussyho, Zemlinského, Purcella, nezabudneme ani na filmovú hudbu k rozprávkam Karla Svobodu či Petra Hapku.