Ars litera

Devin | Štvrtok 16.03.2017, Lit-dram. útvar


Mária Ferenčuhová patrí k silnej generácii poetiek. Hlási sa programom i spriaznenosťou k dvojici Katarína Kucbeloá a Nora Ružičková a blízky jej je aj Peter Habaj. V minulom roku jej vyšla oceňovaná zbierka Imunita. Najmä o nej a o princípoch tvorby bude reč v ďalšom vydaní cyklu Ars Litera.

 

Nájdete nás na Facebooku