Tour de France 2022
Tour de France 2022

Klub komunálnej politiky - Regina Západ

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí západného Slovenska.
Vysiela sa: streda o 14:05.

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Hostia: Boris Katuščák, riaditeľ úseku prevádzky a člen predstavenstva Slovenskej pošty, Radomír Brtáň, podpredseda ZMOS-u a starosta obce Košeca Ivan Michna, starosta obce Lúčnica nad Žitavou Stovky obcí na Slovensku nemajú alebo v blízkej dobe nebudú mať klasickú poštovú pobočku, predajňu potravín a ďalšie služby. Zmeny v správaní ľudí, ale aj nové možnosti a technológie pritom umožňujú inovatívne a nezvyčajné spôsoby, ako niektoré služby nahradiť a poskytovať inak - modernejšie a efektívnejšie. Niektoré sú ale finančne neudržateľné. Ako sa zmenia služby v najbližšej dobe? Budú dostupnejšie a k dispozícii každému obyvateľovi? Jolana Čuláková sa pýtala hostí Klubu komunálnej politiky Rádia Regina Západ.