Klub komunálnej politiky - Regina Západ

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí západného Slovenska.
Vysiela sa: streda o 14:05.

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Samosprávy stále zápasia s dopadmi energetickej krízy. Vysoké faktúry za energie vyhnali zástupcov miest a obcí do ulíc. V Bratislave sa uskutočnil protest ZMOS-u. Nasledovalo rokovanie na úrade vlády SR, kde premiér rokoval so zástupcami samospráv bez mediálneho výstupu. V Klube komunálnej politiky hovorí s hosťami Michalom Sekerákom, starostom Bajeroviec, Jozefom Božíkom, primátorom Partizánskeho a Peterom Kremskym, poslancom NR SR a predsedom parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti o aktuálnej situácii David Palaščák. Klub komunálnej politky pripravuje RTVS – Rádio Regina Západ. budeme preto hovoriť o tom aké očakávania má ZMOS od štátu. Ako by mala vlada pomôcť aby samosprávy prežili. Povieme si kde sú limity a možnosti samospráv a naopak aké sú možnosti štátu aby dokázal efektívne pomôcť.