Reláciu najbližšie vysielame

S Literou

Hľadanie zázračna v prózach Gabriela Garcíu Márqueza, Pásmo Veroniky Dianiškovej o menej známej tvorbe kolumbijského spisovateľa Gabriela Garcíu Márqueza. Autorka sa v pásme sústredila na reportážne texty tohto laureáta Nobelovej ceny za literatúru, i na jeho poviedky, predovšetkým na Dvanásť príbehov z cudziny, ktoré upozorňujú na osudy ľudí, žijúcich ďaleko od svojho zázemia i domoviny.