Klub komunálnej politiky Košice

Regina Východ | Streda 11.09.2019, Spravodajstvo


Téma: Zavádzanie integrovaného dopravného systému. Hostia: P.Pčolka a R. Berežný z Odb. dopravy PSK, Z. Horčíková - gen.riad. Bratislavskej integrovanej dopravy, M. Modranský, Inštitút verejnej dopravy

 

Nájdete nás na Facebooku