Klub komunálnej politiky Košice

Racionalizácia siete škôl v Prešovskom kraji. Hostia: Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK a Marián Damankoš, poslanec PSK a predseda komisie pre školstvo. Moderuje: David Palaščák.