Klub komunálnej politiky - Regina Východ

Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí východného Slovenska.
Vysiela sa: streda o 14:05.

Počas prázdnin sa relácia nevysiela.
Popis epizódy
Komunálna reforma – treba ju po 30 rokoch fungovania samosprávy? Skúsenosti zo súčasnosti ukazujú, že komunál je pre štát partnerom, nie „podriadeným“! Rastislav Trnka, predseda KSK, Ján Ferenčák, viceprezident ÚMS, primátor mesta Kežmarok a Michal Jesenko, dekan fakulty verejnej správy UPJŠ, moderuje: Kristína Plajdičková