Klub komunálnej politiky Košice

Regina Východ | Streda 29.11.2017, Spravodajstvo


hostia v štúdiu : Jozef Hudák, ved.Oddelenia výstavby, investícií, stav.úradu a živ.prostredia, Katarína Popovič, právne a legislatívne odd. a Igor Petrovčík, novozvolený oslanec KSK

 

Nájdete nás na Facebooku