Po stopách pamäti

Pavol Smolík: Slová v spleti pavučín/ V prvej tohtoročnej časti cyklu si spomenieme na jedného z významných predstaviteľov literárneho hnutia slovenskej katolíckej moderny Jána Motulka. Rodák z východného Slovenska, po maturite študoval slovenčinu a filozofiu v Bratislave. Zavŕšiť štúdiá mu však zabránili povolávacie rozkazy do Slovenskej pracovnej služby a potom na vojenčinu. Práve služba v armáde, ktorá ho zaviedla na Ukrajinu a do Talianska, ho inšpirovala napísať celý rad básní s protivojnovou tematikou. Medzi nimi vyniká skvostná zbierka Čas Herodes napísaná v rokoch 1948, 1949. Po vojne získal zamestnanie v trnavskom Spolku svätého Vojtecha, redigoval mládežnícky časopis Plameň – kým jeho vydávanie komunisti nezakázali. Bol redaktorom neperiodickej tlače Spolku svätého Vojtecha a spolupracoval s redakciami svätovojtešských časopisov. Od roku 1959 sa stal redaktorom týždenníka Katolícke noviny, kde zotrval až do odchodu na dôchodok v roku 1987. Básnické zbierky Jána Motulka zo štyridsiatych rokov – Blížence a V mimózach vietor, ale aj zbierka noviel Z ohňa a krvi – apelujú proti hrôzam vojny. Až po dlhom čase, v roku 1970, prichádza s treťou básnickou zbierkou Zobúdzanie popola, reflektujúcou autorove obavy z ohrozenia ľudstva novými plameňmi vojny. Prežitú životnú skúsenosť poznačenú vojnou i dlhoročným komunistickým útlakom potom zhmotnil v dielach, ktoré vznikli už v ponovembrovom období slobody: v zbierkach básní Fialové žalmy či Havrania zima. Ján Motulko zomrel v roku 2013.