Roľnícka beseda

Regina Východ | Utorok 30.06.2020, Začiatok relácie


Poľnohospodárska spoločnosť a rodinná farma z Ruskej Novej Vsi. Moderuje Ján Kondor.

Nájdete nás na Facebooku