Roľnícka beseda

Leto v agrorezorte. Reportáže a rozhovory Jána Kondora s poľnohospodármi o aktuálnom dianí na východom Slovensku.

Vysiela sa v utorok 17:30-18:00
Popis epizódy
V dnešnej Roľníckej besede sa ešte raz vrátime k oblastnej výstave drobných hospodárskych zvierat v Geči v okrese Košice okolie, pričom po expozícii králikov vám priblížime aj celoslovenský kontext samotného podujatia, v ktorom sa tentoraz zameriame na expozíciu hydiny. Moderuje Ján Kondor.