Roľnícka beseda

Leto v agrorezorte. Reportáže a rozhovory Jána Kondora s poľnohospodármi o aktuálnom dianí na východom Slovensku.

Vysiela sa v utorok 17:30-18:00
Popis epizódy
V dnešnej Roľníckej besede pôjdeme na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde sa včera oficiálne začal nový akademický rok. Ako vieme, univerzita vychováva odborníkov pre našu poľnohospodársku prax, ale v ostatnom čase sú to aj skvelé výsledky vo vedeckej práci. Za všetky dnes spomenieme projekty z oblasti regeneračnej medicíny, ktorých výsledky sa od animálnych pokusov na zvieratách postupne dostávajú aj do humánnej medicíny, nuž a my sa dnes retrospektívne pozrieme na to, aký veterinárny výskum tejto udalosti predchádzal. Moderuje Ján Kondor