Slovíčka

Vysiela sa: pondelok až piatok o 5:19

Archív relácií nájdete tu.
Popis epizódy
Stupňovanie prídavných mien podľa vzoru cudzí