Tour de France 2022
Tour de France 2022

Hosť nedeľného Dobrého rána

Rozhovor Štefana Chrappu so zaujímavým hosťom v Rádiu Slovensko. Do nedeľného Dobrého rána na interview sú pozývaní ľudia, ktorí žijú s vierou, vyšší princípy im nie sú cudzie, často sú predstaviteľmi duchovného života.
Vysiela sa nedeľa 8:05 - 9:00.
Popis epizódy
Hosťom Štefana Chrappu v nedeľnom dobrom ráne je básnik, publicista, maliar a spisovateľ Daniel Pastirčák, kazateľ zboru Cirkvi Bratskej – Kaplnka. Reč je o umení, slobodnej vôli človeka, ale aj o zmysle bolesti a utrpenia.