Hosť nedeľného Dobrého rána

Rozhovor Štefana Chrappu so zaujímavým hosťom v Rádiu Slovensko. Do nedeľného Dobrého rána na interview sú pozývaní ľudia, ktorí žijú s vierou, vyššie princípy im nie sú cudzie. Často sú predstaviteľmi duchovného života.
Vysiela sa v nedeľu 8:05 - 9:00.
Popis epizódy
Hosťom Štefana Chrappu je Daniel Dian, rímskokatolícky kňaz a teológ. Reč je o adventnom období, o rorátoch, o príprave na Vianoce, ako aj o hriechu a sviatosti zmierenia. | Tolkšou Hosť nedeľného Dobrého rána pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.