Nedeľná chvíľka poézie_FM

Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. To všetko si môžete vypočuť každú nedeľu po 12:00 v rubrike Nedeľná chvíľka poézie_FM s Mirkou Ábelovou. Kvalitný obsah vám Rádio_FM prináša nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Reláciu neukladáme do archívu, ale si ju môžete vypočuť ako podcast.
Popis epizódy
V novembri sme si pripomenuli dva dôležité dni. 19. november bol dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 25. november bol svetovým dňom za odstránenie násilia na ženách. Ak pátrate po tom, ako to súvisí s poéziou, odpoveď vám dá indicko-kanadská poetka, spisovateľka, ilustrátorka a umelkyňa Rupi Kaur, ktorá sa týmto témam vo svojej tvorbe venuje.