Z prvej ruky

Ekonomické problémy v Nemecku a vplyv na slovenské automobilky