Z prvej ruky

Niektoré európske krajiny prijímajú legislatívu, ktorá má zamedziť nenávistným prejavom a nepravdivým správam na sociálnych sieťach