Z prvej ruky

Rovnaká ochrana osobných údajov vo všetkých štátoch EÚ