Z prvej ruky

Rozhodnutie hlavy štátu nekandidovať