Zamyslenie na dnešný deň

Ján Buc: Urobil som všetko, čo som mal?