Zamyslenie na dnešný deň

Ján Sucháň: Sviatok nanebovstúpenia