Délidő|Čas poludnia

Patria | Sobota 21.10.2017, Publicistika


A fejlettebb európai államok az éves hazai össztermék 8-10%-át, Szlovákia ennek pusztán töredékét fordítja az oktatásügyre. Így miként biztosítható a minőségi szintű egyetemi oktatás, a munkapiac igényeihez igazodó tanulmányi programok bevezetése? Lehet-e szűkebbre szabott pénzől nívós egyetemeket kiépíteni, hogy képesek legyenek lépést tartani a bőkezűbb országok gazdagabb multú egyetemeivel. Miként csapódnak le ezek a gondok a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán, ahol a fenti dilemmák mellett az is kulcskérdés, vajon az intézmény falai között a Márai-féle polgári Európa-képzet szellemisége, vagy csak a Nyugat és Kelet között őrlődő köztes-Európa értékrendje él-e... Bárczi Zsófiával a Közép-európai Tanulmányok Karának dekán asszonyával Miklósi Péter beszélget.

 

Nájdete nás na Facebooku