Aeterna musica

Diela starých majstrov v nových interpretáciách. Hudba stredoveku, renesancie, baroka a klasicizmu v historicky poučených interpretáciách renomovaných domácich a zahraničných špecialistov. Relácia redaktorov – muzikológov Andreja Šubu a Adriana Rajtera.

Vysiela sa: nedeľa 13:00 - 14:00
Popis epizódy
Na prvú nedeľu Adventu bude v relácii Aeterna musica znieť hudba Johanna Sebastiana Bacha určená na toto sviatočné obdobie cirkevného roku. Kantáty Nun, komm der Heiden Heiland BWV 61 a Schwingt freudig euch empor BWV 36 spája starobylý chorál Martina Luthera Príď, Spasenie pohanov. Účinkuje Collegium vocale Gent pod taktovkou Philippa Herrewegha. Pripravili Andrej Šuba a zvukový majster Miloš Krmíček