Ars musica

Devin | Piatok 11.01.2019, Hudobno slovný útvar


Nová kniha Ivana Paríka: Fragmenty a úvahy z Hudobného Centra - Peter Dan Ferenčík sa bude rozprávať s hosťami Igorom Javorským, Vladimírom Godárom, Norou Gubkovou

 

Nájdete nás na Facebooku