Ars musica

Devin | Štvrtok 31.01.2019, Hudobno slovný útvar


Detský hudobný festival Jána Cikkera, pripomenieme si skladateľov F.Schubarta, C.G.Reissigera a A.Zemanovského. Vašim sprievodcom svetom hudobného umenia je dnes Ľuboš Kovačech.

 

Nájdete nás na Facebooku