Ars musica

O pripravovanej Schole s A. Rajterovou a P. Zajíčkom. Reflexia Thesaurus Tour s M. Valentom.