Ars musica

Devin | Pondelok 12.08.2019, Hudobno slovný útvar


Forfest 2019 – o medzinárodnom festivale súčasného umenia s klaviristkou Elenou Letňanovou. Víťazstvo speváckeho zboru Technik na European Olympic Games vo Švédsku. Rozhovor so zbormajsterkou Petrou Torkošovou.

 

Nájdete nás na Facebooku