Ars musica

Aktuality, rozhovory, analýzy i reflexie zo sveta vážnej hudby. Novinky z ÚHV SAV. Kalendárium. Festival 55. BHS v kocke. Hostia: Ivan Marton a I. Pažítková, BHS. Uvádza hud. red. Melánia Puškášová