Ars musica

Devin | Utorok 23.06.2020, Hudobno slovný útvar


MAGAZíN O HUDOBE A JEJ TVORCOCH. Hostia - Prof. PhDr. Julius Fujak, Katedra kulturológie, FF UKF Dirigent Kodi Yamagishi, organistka Mari Fukumoto. Uvádza hud. red. Melánia Puškášová.

Nájdete nás na Facebooku