Ars musica

Ak by sme mali vyčleniť dve skladateľské osobnosti, ktoré najvýraznejšie definovali hudbu 20. storočia, málokto by protestoval proti tomu, že nimi sú Arnold Schönberg a Igor Stravinskij. Títo generační spolupútnici pôsobili ako magnety na celé generácie nasledovníkov, pričom polarizovali umelecké pole prinajmenšom celú prvú polovicu storočia. Ako ich odkazy hodnotil britský publicista Donald Mitchell a čo z ich názorovej polemiky skutočne počujeme aj v ich hudbe – to bude témou úvah Petra Zagara v relácii Ars musica 19. 2. 2020. Protagonistkou relácie však bude hudba týchto autorov, a na dokreslenie kontextu aj hudba jedného z klasikov 20. storočia.