Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Každý milovník hudby pozná ten pocit, keď začuje čo i len pár tónov skladby, ktorú má veľmi rád, skladby, ktorá ho sprevádza celým životom a poskytuje mu niekedy potešenie, inokedy útechu, možno aj pocit bezpečia. Sú obdobia, keď sa takej hudby človek presýti a potom mu istý čas nechýba, ale o to viac ho opäť pritiahne, keď dozreje čas, keď sa ohlásia spomienky na zážitok z prvého kontaktu s ňou. Vtedy človek zistí, že tá konkrétna skladba, niekedy aj konkrétna interpretácia tej skladby, je súčasťou jeho vnútorného sveta, že zrástla s jeho dušou a pulzuje v nej jeho vlastná krv. So svojimi najmilšími skladbami sa v dnešnej Ars musike s vami podelí Peter Zagar.