Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Pod pojmom intermezzo si v hudbe dnes predstavujeme menšiu skladbu slúžiacu ako most medzi dvomi podstatnejšími a časovo rozsiahlejšími útvarmi. V 19. storočí sa intermezzo úplne osamostatnilo a získalo podobu charakteristickej skladby, tak ako, napríklad, lístok do pamätníka, prelúdium či nokturno. Bohatú históriu vývinu tohto žánru od jeho renesančného predchodcu intermédia až po Brittenove "morské" interlúdiá priblíži Peter Zagar.