MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: P. Zagar, T.Boroš, J.Červenka, M. Puškášová, A. Rajter, P.D. Ferenčík, A. Meščanová, M. Lechmanová, I. Javorský, J. Dúbravský, Ľ. Kovačech.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Wolfgang Amadé Mozart komponoval vo všetkých žánroch svojej doby a v každom z nich vytvoril vrcholné diela. Komornej hudbe venoval počas celého života. Jeho triá, kvartetá, kvintetá sa vyznačujú širokým výrazovým spektrom, siahajúcim od intimity komorného dialógu až po priam operný dramatizmus. V relácii Ars musica 18. januára 2022 zaznie výber z komornej tvorby pre tri rôzne typy inštrumentálnych obsadení, pre ktoré Mozart písal: 1/ pre sláčikové nástroje; 2/ pre rôzne kombinácie nástrojov + klavír; 3/ komorná hudba pre iné nástroje (bez klavíra a sláčikových nástrojov)