Tour de France 2022
Tour de France 2022

Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi, Peter Dan Ferenčík.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
"Hybridné" druhy koncertov a symfónií. V tomto žánri vynikal najmä Bohuslav Martinů. Priestor však dostane napr. aj Flautový koncert Henryka M. Góreckého. Oslávime aj 50. narodeniny estónskej skladateľky Heleny Tulve.