Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi, Peter Dan Ferenčík.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
„Sú na Slovensku ženy?“ Koncert organizovaný študentkami VŠMU súvisiaci s problematikou žena a hudba. (Hostky – Kristína GUničová, Lucia Papanetzová a Andrea Pietrová). Programová riaditeľka World Music Festival Bratislava o blížiacich sa podujatiach „zo sveta wolrd music“.