Ars musica

"live", informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie - a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách. Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi, Peter Dan Ferenčík.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Ďalší koncert z cyklu Organové koncerty pod pyramídou. Hosť: organistka Simona Matyšáková. Projekt Otvorená opera – premiéry komorných opier Leoša Janáčka a Juraja Hatríka. Hosť: režisér Martin Bendik. Nové CD Klezmer bandu – rozhovor s členmi zoskupenia.