Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Na sviatok všetkých svätých sa budete môcť započúvať najmä do skladieb duchovného charakteru. Vrcholom relácie bude Missa Omnium Sanctorum Jana Dismasa Zelenku. Ďalej to budú menej známe diela Normana Caplina či Charlesa Mariu Widora