Ars musica

Devin | Piatok 1.09.2017, Hudobno slovný útvar


90-te roky 20.storočia v slovenskej hudbe, ťažiskové diela tohto obdobia

 

Nájdete nás na Facebooku