Ars musica

Živé informácie, aktuality, publicistika, rozhovory, analýzy, reflexie – a najmä hudba v jej rôznych prejavoch a podobách.
Autori: Zuzana Adamkovičová, Ján Dúbravský, Mária Gavalová, Peter Zagar, Adrian Rajter, Tomáš Boroš, Melánia Puškášová, Jozef Červenka, Ľuboš Kovačech, Zuzana Eperješi.

Vysiela sa: v pondelok až piatok 10:00-12:00
Popis epizódy
Peter Lipa bude hovoriť o blížiacich sa Bratislavských jazzových dňoch a s muzikológom Ivanom Martonom sa telefonicky spojíme, aby sme sa ho opýtali na to, čo ho v slovenskej hudbe zaujalo v posledných dňoch.