Ars musica

Devin | Piatok 17.11.2017, Hudobno slovný útvar


Búranie hraníc v umení - hudba. Tvorba slovenskej avantgardy venovaná 17. novembru, I. Zeljenka, V. Bokes, a iní..

 

Nájdete nás na Facebooku