Ars musica

Devin | Piatok 16.02.2018, Hudobno slovný útvar


Konvergencie - Úvod do festivalu patrí už tradične komorným koncertom - pozrieme sa na to aký program prinášajú tentokrát (18.2. a 21.2. vo Veľkom koncertnom štúdiu SRo)/ Filharmonický zbor vystúpi na večernom koncerte s dielom Giacoma Pucciniho/ Nedeľný organový koncert vo filharmónii prednesie Wolfgang Capek; Poslucháči môžu získať aj počas dnešného vysielania voľné vstupenky na spomínané podujatia.

 

Nájdete nás na Facebooku